Aby bolo bežné vetranie otvorenými oknami dostačujúce a hygienické, malo by byť okno otvorené asi 10 min každé 4hodiny. Spolu je to celá hodina vetrania otvoreným oknom denne. Pri takomto vetraní sa stratí značné množstvo tepla – viac ako 50 % tepla na vykurovanie.
Systém vetrania s rekuperáciou /spätné získavanie tepla/ zabezpečuje kvalitné vetranie interiéru a zároveň dokáže znížiť straty na vykurovaní objektu. Rekuperácia môže ušetriť až 50% energie na vykurovaní.

Rekuperácia moderné vetranie do domu

Nové rodinné domy, byty, či kancelárie sa stavajú už v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde. Kvalitná izolácia a vzduchotesnosť vyžadujú pravidelnú výmenu vzduchu. Inak vydýchaný vzduch a vlhkosť prekročia hodnoty vhodné pre užívateľov. Za vhodnú vlhkosť v interiéri môžeme považovať 40-60%.

Vetranie a vysoká vlhkosť v domácnosti

Vysokú vlhkosť v dome a vydýchaný vzduch, možno eliminovať pravidelným vetraním. Častým vetraním prostredníctvom otvorených okien síce zabezpečíte lepší čerstvý vzduch v priestore, no zvyšujete celkové náklady na energie. Kvalitne izolovaný nový dom môže vetraním stratiť až 50 % tepla.   

Odporúčania pre vetranie v domácnosti:

Pravidelné vetranie: Vetrajte miestnosti pravidelne, aspoň raz denne, aby sa odstránil znečistený vzduch a zabezpečil prívod čerstvého vzduchu.
Krátkodobé intenzívne vetranie: Vetrajte miestnosti krátko, ale intenzívne, otvorením okien na krátky čas (napríklad 10 minút) pre rýchlu výmenu vzduchu.
Vetranie aj v zime: Nezabudnite vetrať aj v zimných mesiacoch. Krátkodobé vetranie je veľmi potrebné aj v zimných mesiacoch.
Vetranie po aktivitách: Vetrajte po činnosti, ako je varenie, sprchovanie alebo upratovanie, aby sa odstránili pachy a vlhkosť z prostredia.
Vetranie v spálni: Vetrajte aj spálňu pred spaním pre zabezpečenie čerstvého vzduchu a lepší spánok.
Vetranie pri výskyte plesní: Ak máte problémy s plesňami, vetrajte miestnosti častejšie, aby sa znížila vlhkosť.

Zabezpečiť dostatočné vetranie v domácnosti je kľúčové pre zdravie a pohodlie obyvateľov. Je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi čerstvým vzduchom a úsporou energie.

Vetranie vzduchu a rekuperácia tepla

Rekuperácia znamená spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Je to proces odoberania tepla z odvádzaného vzduchu a odovzdávanie tepla vstupujúcemu vzduchu. Zatiaľ, čo pri obyčajnom vetraní oknami odchádza teplý vzduch bez ďalšieho využitia preč, pri riadenom vetraní s rekuperáciou sa odpadové teplo vzduchu odovzdáva čerstvému prichádzajúcemu vzduchu, čím sa zabraňuje tepelným stratám.

Systémy vetrania s rekuperáciou

Centrálna rekuperácia môže zabezpečovať výmenu vzduchu v celom objekte, ale vyžaduje rozvody vzduchu. Preto je jednoduchšie inštalovať centrálnu rekuperáciu už počas stavby domu.

Decentrálna lokálna rekuperácia vetrá jednu miestnosť a pre ďalšiu miestnosť je potrebná druhá jednotka. Pri viacerých jednotkách v domácnosti sa párujú aby spolupracovali pri vetraní.

Odporúčania pre vetranie s rekuperáciou:

Pravidelná údržba: Pravidelná údržba rekuperačného systému je kľúčová. Zabezpečte, aby filtre boli čisté a výmenník tepla bol bez nečistôt.
Úprava vlhkosti: Rekuperačný systém s entalpickým výmenníkom môže pomôcť udržiavať optimálnu vlhkosť v interiéri. Dodržujte odporúčané nastavenia a sledujte úroveň vlhkosti v miestnostiach.
Kvalitné filtre: Investujte do kvalitných filtrov pre rekuperačný systém, ktoré zachytia pevné častice a alergény.
Odborná inštalácia a servis: Pri nákupu a inštalácii rekuperačného systému sa poraďte s odborníkmi. Zabezpečte pravidelný servis a údržbu.

Správna starostlivosť a údržba rekuperačného systému zabezpečí, že budete mať čistý, čerstvý vzduch a významne znížite náklady na vykurovanie a chladenie.