Aby bolo bežné vetranie otvorenými oknami dostačujúce a hygienické, malo by byť okno otvorené asi 10 min každé 4hodiny. Spolu je to celá hodina vetrania otvoreným oknom denne. Pri takomto vetraní sa stratí značné množstvo tepla – viac ako 50 % tepla na vykurovanie.
Systém vetrania s rekuperáciou /spätné získavanie tepla/ zabezpečuje kvalitné vetranie interiéru a zároveň dokáže znížiť straty na vykurovaní objektu. Rekuperácia môže ušetriť až 50% energie na vykurovaní.

Rekuperácia moderné vetranie do domu

Nové rodinné domy, byty, či kancelárie sa stavajú už v nízkoenergetickom alebo pasívnom štandarde. Kvalitná izolácia a vzduchotesnosť vyžadujú pravidelnú výmenu vzduchu. Inak vydýchaný vzduch a vlhkosť prekročia hodnoty vhodné pre užívateľov. Za vhodnú vlhkosť v interiéri môžeme považovať 40-60%.

Vysokú vlhkosť v dome a vydýchaný vzduch, možno eliminovať pravidelným vetraním. Častým vetraním prostredníctvom otvorených okien síce zabezpečíte lepší čerstvý vzduch v priestore, no zvyšujete celkové náklady na energie. Kvalitne izolovaný nový dom môže vetraním stratiť až 50 % tepla.   

Rekuperácia znamená spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Je to proces odoberania tepla z odvádzaného vzduchu a odovzdávanie tepla vstupujúcemu vzduchu. Zatiaľ, čo pri obyčajnom vetraní oknami odchádza teplý vzduch bez ďalšieho využitia preč, pri riadenom vetraní s rekuperáciou sa odpadové teplo vzduchu odovzdáva čerstvému prichádzajúcemu vzduchu, čím sa zabraňuje tepelným stratám.