Vetranie v domácnosti

V moderných budovách musíme vetranie považovať za nenahraditeľnú výbavu stavby. Novostavby majú kvalitne izolované vonkajšie steny,  okná a dvere sú vzduchotesne uzavreté. Nedochádza k samovoľnej výmene vzduchu v interiéri a aj 30 minútové vetranie oknom za 1 deň je nedostatočné. Vetranie s rekuperáciou zaisťuje využitie tepla v budove až s 90 % účinnosťou. V letnom […]

Vetranie – ako často vetrať

úsporné vetranie

Rekuperácia znamená spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Je to proces odoberania tepla z odvádzaného vzduchu a odovzdávanie tepla vstupujúcemu vzduchu.