Vetranie v domácnosti

V moderných budovách musíme vetranie považovať za nenahraditeľnú výbavu stavby. Novostavby majú kvalitne izolované vonkajšie steny,  okná a dvere sú vzduchotesne uzavreté. Nedochádza k samovoľnej výmene vzduchu v interiéri a aj 30 minútové vetranie oknom za 1 deň je nedostatočné. Vetranie s rekuperáciou zaisťuje využitie tepla v budove až s 90 % účinnosťou. V letnom […]

Vetranie – ako často vetrať

Aby bolo bežné vetranie otvorenými oknami dostačujúce a hygienické, malo by byť okno otvorené asi 10 min každé 4hodiny. Spolu je to celá hodina vetrania otvoreným oknom denne. Pri takomto vetraní sa stratí značné množstvo tepla – viac ako 50 % tepla na vykurovanie. Systém vetrania s rekuperáciou /spätné získavanie tepla/ zabezpečuje kvalitné vetranie interiéru […]