Údržba vykonávaná používateľom

Užívateľ vykonáva čistenie, alebo výmenu filtrov podľa signalizácie na zariadení. V závislosti na umiestnení domu sa odporúča meniť filtre každých 6 mesiacov. Takisto 1-krát až 2-krát ročne sa odporúča vybrať zo steny a stropu ventily pre prívod a odvod vzduchu, ventily opláchnuť vlažnou mydlovou vodou a osušiť. Prachové filtre vysať vysávačom a ventil s filtrami nasadiť späť.

Hlavné filtre u vetracích jednotiek Zehnder sú ľahko prístupné, ich
čistenie a výmena je úplne jednoduchá a bez problému ju zvládne každý užívateľ podľa pokynov na ovládacom paneli, či podľa návodu.

Časť systémuInterval údržbyVykonávaÚloha
Filtre6 mesiacovUžívateľVýmena filtrov
Distribučné elementy 6 mesiacovUžívateľČistenie prívodných a odvodných ventilov
Mriežky6 mesiacovUžívateľČistenie mriežok
Vetracia jednotka6 mesiacovUžívateľČistenie ovládacích prvkov
Odvod kondenzátu6 mesiacovUžívateľKontrola odvodu kondenzátu a zavodnenia sifónu 
Kontrola a čistenie výmenníka2 rokyServisný technikServis zariadenia
Čistenie systému6-10 rokovServisný technikServis zariadenia

Údržba vykonávaná servisným technikom

Raz za 2 roky sa odporúča skontrolovať výmenník tepla, stav rozvodov vzduchu a stav ventilátorov.
Odmontovaný výmenník tepla sa prefúkne vzduchom, alebo vysaje vysávačom. Výmenníky novej generácie s polymérovými membránami možno prepláchnuť vodou, nechať osušiť a vložiť do jednotky späť.
Entalpický výmenník novej generácie od firmy Zehnder s polymérovými membránami, rekuperujúci teplo aj vlhkosť, možno osprchovať, alebo niekoľkokrát ponoriť do teplej vody, tým predĺžiť jeho životnosť a zabezpečiť vysokú účinnosť rekuperácie po mnoho rokov.
Údržba ventilátorov spočíva v ich vybratí, očistení obežných kolies jemnou kefou a vysatí usadeného prachu.
Vetracie rúry by mali byť z hľadiska hygieny, nízkych tlakových strát a hlučnosti vnútri hladké, resp. majú mierne zvlnený povrch. Hoci sa na ich hladkom povrchu spravidla neusádzajú žiadne nečistoty, je dôležité navrhnúť systémy rozvodov vzduchu tak, aby ich bolo možné po rokoch používania v prípade potreby ľahko a dôkladne vyčistiť. Potrubia sa čistia vysávačom s rotujúcou kefou.
Pre spokojné a dlhodobé užívanie rekuperačnej jednotky je potrebné vykonávať pravidelný servis a údržbu.