Filtračné triedy filtrov pre rekuperačné zariadenia

Filtre sú nevyhnutnou súčasťou každého rekuperačného systému.

Filtre označujeme podľa filtračnej schopnosti do filtračných tried. Filtračné triedy definujú veľkosť častíc, ktoré filter dokáže zachytiť.

Výmena filtrov v rekuperácii

Sady sa vždy skladajú z dvoch filtrov: Jeden filter pre privádzaný vzduchu z exteriéru (odstránenie drobných častíc, ochrana výmenníka tepla).

Druhý filtruje vzduchu, ktorý je odvádzaný z interiéru (ochrana výmenníka tepla). Oba filtre sa vymieňajú naraz.

Označenie filtrov – filtračné triedy – staršie označovanie

G – základné filtre pre hrubý prach
G1 sú určené pre základné čistenie vzduchu, napr. ochrana pred hmyzom, lístím alebo pieskom.
G2 základné filtre pre hrubý prach.
G3 základné prachové filtre.
G4 základná filtračná trieda, ktorá filtruje prachové častice a nečistoty >10 mikrónov, zabezpečujú čistotu vzduchových potrubí, slúžia proti znečisteniu klimatizácií, rekuperácií a iných kompaktných prístrojov.
M – vyššia filtračná trieda
M5 filtračná trieda s veľmi dobrou schopnosťou filtrácie prachu (vhodná pre alergikov).
M6 používajú sa pri vyšších požiadavkách na čistou vzduchu.
F – filtre pre jemný prach
F7 a F8 – výstupná filtrácia v obytných priestoroch. Filtračná trieda (vhodná pre alergikov, astmatikov a náročných užívateľov), ktorá filtruje drobné prachové častice, spóry, spaliny, popolček a nečistoty s veľkosťou >2 mikróny. Veľmi často sú použité ako koncové filtre v klimatizačných jednotkách.

F8 a F9 – využívajú sa v klimatizačných zariadeniach s vyššími nárokmi na čistotu privádzaného vzduchu. Hlavné využitie nachádzajú ako koncové filtre pre vetracie jednotky vo výrobných priestoroch a laboratóriách.
H – filtre pre mikročastice HEPA filtre
E10, E11, E12, H13 a H14 filtre tejto skupiny sa používajú v priestoroch s vysokými nárokmi na čistotu filtrovaného vzduchu ako sú: laboratóriá, nemocnice, potravinárske výrobne a farmaceutický priemysel.

Špeciálna trieda Active Carbon – filtre s aktívnym uhlím, minimalizujú zápach a toxické látky zo vzduchu, zložka s aktívnym uhlím je kombinovaná s triedou G4.

Od polovice roku 2018 platí nová norma pre filtre ISO 16890 – nové značenie filtrov

Skupiny filtrov podľa ISO 16890
ISO COARSE (zodpovedá trieda G2, G3, G4)
ISO ePM10 (zodpovedá trieda M5, M6)
ISO ePM2.5 (zodpovedá trieda M6, F7)
ISO ePM1 (zodpovedá trieda F7, F8, F9)

Prachové častice sú rozdelené do PM tried:

PM10 (≤ 10 μm)
PM2.5 (≤ 2.5 μm)
PM1 (aerodynamický priemer ≤ 1 μm)

Skratka PM znamená“Particulate Matter”– odlučované častice, napr. jemný prach.

prachové častice filtre do rekuperácie

Z tohto rozdelenia prachových častíc vychádza nová klasifikácia. Filtre sú klasifikované do štyroch skupín.

Rozhodujúce pre klasifikáciu je účinnosť separácie odlučovaných častíc v rámci rôznych intervalov podľa veľkosti jemného prachu(≤ 1 μm, ≤ 2.5 μm a≤ 10 μm).

Skupiny filtrov podľa ISO 16890
ISO COARSE (zodpovedá trieda G2, G3, G4)
ISO ePM10 (zodpovedá trieda M5, M6)
ISO ePM2.5 (zodpovedá trieda M6, F7)
ISO ePM1 (zodpovedá trieda F7, F8, F9)

Skupiny ISO ePM sú rozdelené podľa percentuálnej účinnosti separácie do 49 tried. Preto označenie filtračnej triedy M6 a M7 je priradená v dvoch skupinách podľa ISO 16890.

Filtračné triedy je potrebné poznať pri objednávaní a kúpe nových filtrov, aby rekuperácia filtrovala prachové časti podľa našich požiadaviek.

Získajte zdarma cenovú ponuku na návrh a inštaláciu systémov vetrania, chladenia i vykurovania.

Vyberte filtre do rekuperácie.

Naši špecialisti Vám navrhnú rekuperáciu presne podľa požiadaviek stavby. Tak, aby systém vetrania pracoval spoľahlivo a dlhodobo. Kontaktovať nás môžete pomocou formulára, alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov.