Menu Zavrieť

Filtre do rekuperácie

Každá rekuperácia pre svoje správne fungovanie potrebuje pravidelnú výmenu filtrov.

Ponúkame Vám kvalitné filtre do rekuperácie aby vaša vetracia jednotka pracovala spoľahlivo. A dlhodobo udržovala klímu vo vašej budove na najlepšej úrovni.

Vyberte si v našom e-shope filtre do vašej rekuperácie:

Spravne filtre do rekuperácie.

Pri moderných vzduchotesných budovách musíme rekuperáciu považovať za nenahraditeľnú výbavu stavby.
Vďaka moderným rekonštrukciám a sprísňovaniu stavebných predpisov dochádza k zosilneniu izolácií vonkajších stien, okná a dvere sú stále kvalitnejšie a lepšie izolované. To síce pomáha pri úsporách tepelnej energie, činí však nenahraditeľný systém riadeného vetrania.

Pravidelná výmena filtrov ComfoAir 350


V energeticky efektívnej budove je dôležité mať inštalované systémy vetrania a rekuperácie na nepretržitý prísun čerstvého a filtrovaného vzduchu. Zehnder filtre na čistenie privádzaného vzduchu zabezpečujú vysokú účinnosť filtrovania a udržujú optimálnu kvalitu vzduchu v budove.

Pravidelná výmena filtrov

Pre vysokú čistotu vzduchu a dlhú životnosť rekuperačnej jednotky je dôležitá pravidelná výmena filtrov. Bez čistých filtrov nemôže rekuperácia dlhodobo pracovať a privádzať do objektu čistý vzduch. Základnú výmenu filtrov môže vykonať používateľ každých 6 mesiacov a celkovú kontrolu systému vykonáva servisný technik každé 2 roky.

Výmena filtra v rekuperačnej jednotke

Filtre odporúčame vymeniť každých šesť mesiacov a v prípade novostavieb každé štyri mesiace. Pravidelne kontrolujte filtre v rekuperačnej jednotke a v prípade potreby ich môžete očistiť pomocou vysávača tak, aby ste sa nedotkli filtra. Filtre vymieňajte v režime výmena filtra alebo pri vypnutej rekuperačnej jednotke. Nikdy nečistite filtre vodou alebo inou kvapalinou!

Získajte zdarma cenovú ponuku na návrh a inštaláciu systémov vetrania, chladenia i vykurovania.

Vyberte filtre do rekuperácie.

Naši špecialisti Vám navrhnú rekuperáciu presne podľa požiadaviek stavby. Tak, aby systém vetrania pracoval spoľahlivo a dlhodobo. Kontaktovať nás môžete pomocou formulára, alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov.