Centrálna rekuperácia vzduchu do domu je systém, ktorý umožňuje účinné vetranie a zlepšuje kvalitu vzduchu v celom obytnom priestore. Tento systém odoberá teplo z odvetrávaného vzduchu a odovzdáva ho privádzanému vzduchu. Pri správnom navrhnutí a činnosti môže ušetriť až 50% nákladov na vykurovanie domu. Pri použití entalpického výmenníka prenáša s teplom aj vlhkosť a udržuje v interiéri vhodné vlhkostne podmienky.

Centrálna rekuperácia funguje to nasledovne:

  1. Odber vzduchu: Odsávaný vzduch z vnútorných priestorov domu sa odsáva cez ventilačné otvory umiestnené v kúpeľniach, kuchyniach, alebo iných miestnostiach s vyššou koncentráciou vlhkosti alebo znečistenia.
  2. Rekuperácia tepla a vzduchu: Znečistený vzduch prechádza cez výmenník tepla. Tento výmenník prenáša teplo z teplého odchádzajúceho vzduchu na čerstvý vonkajší vzduch, ktorý je privedený späť do miestností. Týmto spôsobom sa minimalizuje energetická strata spojená so vstupom čerstvého vzduchu do budovy.
  3. Distribúcia vzduchu: Čerstvý, filtrovaný vzduch je následne distribuovaný po celej domácnosti prostredníctvom systému vzduchotechniky. Týmto spôsobom je zabezpečená rovnomerná distribúcia čerstvého vzduchu do všetkých miestností.
Centrálna rekuperácia
Centrálna rekuperácia

Výhody centrálnej rekuperácie vzduchu do domu zahŕňajú:

POZOR: nevhodná rekuperácia (lacná náhrada), zle navrhnutý alebo veľmi zle namontovaný systém môžu znižovať kvalitu vzduchu v domácnosti. Kondenzácia musí prebiehať v priestoroch rekuperačného systému, ktoré sú na to určené. Inak môže prichádzať k vzniku plesní. Pravidelná údržba, kontrola a výmena filtrov zabezpečuje správne fungovanie systému.

Pre aké stavby je vhodná centrálna rekuperácia

V zásade je centrálna rekuperácia vzduchu vhodná pre akúkoľvek stavbu, kde je dôležité udržiavať vysokú kvalitu vzduchu a efektívne riadiť energetickú náročnosť vzduchotechnických systémov. Je však dôležité navrhnúť a implementovať systém podľa konkrétnych požiadaviek a špecifík danej budovy.

Rekuperáciu ju možné namontovať takmer do každého domu!

Centrálna rekuperácia vzduchu je vhodná pre rôzne typy stavieb, predovšetkým pre moderné obytné, komerčné a verejné budovy. Táto technológia je zameraná na zlepšenie kvality vzduchu a energetickú účinnosť, a je vhodná pre nasledujúce typy stavieb:

  1. Nové obytné domy a byty: Moderné obytné domy sú ideálnym miestom pre implementáciu centrálnych systémov rekuperácie vzduchu. Pomáhajú udržiavať kvalitu vzduchu a komfort vnútri domu, čo je zvlášť dôležité pre pohodu a zdravie obyvateľov.
  2. Kancelárske budovy a obchodné centrá: V komerčných budovách s vysokou ľudskou aktivitou je rekuperácia vzduchu nevyhnutná na udržanie optimálnej kvality vzduchu a zníženie nákladov na kúrenie a chladenie.
  3. Školy a inštitúcie: V školách a verejných inštitúciách, kde sa zdravie a pohoda detí i zamestnancov považuje za prioritu, môže byť centrálna rekuperácia vzduchu kľúčovým prvkom pre vytvorenie príjemného a zdravého vzduchového prostredia.
  4. Zdravotnícke zariadenia: V nemocniciach a zdravotných centrách, kde je potrebná vysoká kvalita vzduchu a minimalizácia rizika prenosu infekcií, môže byť centrálna rekuperácia vzduchu mimoriadne dôležitá.
  5. Priemyselné a výrobné závody: V určitých priemyselných odvetviach, kde je potrebné mať kontrolu nad kvalitou vzduchu a tepelnými stratami, môže byť centrálna rekuperácia vzduchu kľúčovým prvkom energetického a environmentálneho manažmentu.

Centrálna rekuperácia je potrebná pre nízkoenergetické novostavby k dosiahnutiu predpísaných hodnôt. Najvhodnejšie je ju montovať počas výstavby domu.

V zásade je centrálna rekuperácia vzduchu vhodná pre akúkoľvek stavbu, kde je dôležité udržiavať vysokú kvalitu vzduchu a efektívne riadiť energetickú náročnosť vzduchotechnických systémov. Je však dôležité navrhnúť a implementovať systém podľa konkrétnych požiadaviek a špecifík danej budovy.

Rekuperácia vzduchu je moderná technológia, ktorá výrazne prispieva k efektívnemu riadeniu vzduchotechnických systémov v obytných aj komerčných budovách. Cieľom je zachytávanie a opätovné využitie tepelnej energie odchádzajúceho vzduchu, čím sa minimalizuje energetická strata a zvyšuje celková energetická účinnosť budovy. Vzduch je zároveň vyčistený pomocou peľových a prachových filtrov čo výrazne zlepšuje komfort v dome.

Rekuperácia vzduchu má významné výhody vrátane:

Proces rekuperácie sa začína odberom z interiéru a filtrovaním vzduchu, kde sa odstránia znečisťujúce látky. Odchádzajúci vzduch prechádza cez výmenník tepla, kde prenáša teplo a vlhkosť na prichádzajúci čerstvý vzduch, ktorý je prefiltrovaný. Týmto spôsobom sa dosahuje optimálna teplota a vlhkosť vzduchu pre následné distribučné fázy.