Každá moderná vzduchotechnika čistí a filtruje vzduch prúdiaci do interiéru. V centrálnej jednotke je účinná filtrácia, ktorej úlohou je zachytávanie prachu, peľu a ďalších nečistôt. Pri klasickom vetraní tieto nečistoty vnikajú do interiéru a majú nežiadúci vplyv na ľudí trpiacich alergiou. Rekuperácia získava teplo z odvádzaného vzduchu a zohrieva privádzaný vzduch do budovy. Rekuperácia znižuje nielen energetickú stratu a náklady na vykurovanie, ale prispieva k poklesu výskytu plesní, roztočov a škodlivých mikroorganizmov v domácnosti.

Výmena filtrov rekuperačnej jednotky

Výrobca udáva interval výmeny hlavných filtrov 2-6 mesiacov /závisí od znečistenia/. Každých 6 mesiacov je potrebné skontrolovať a vyčistiť nasávacie mriežky a výustky. Každé 2 roky je potrebné skontrolovať a vyčistiť výmenník zariadenia.

kedy vymeniť filtre vzduchu

Moderné rekuperačné zariadenia ukazujú čas výmeny na informačnom paneli. Hlavné filtre: peľový a prachový, musia byť po uplynutí tejto doby vymenené.

Ideálna je kontrola všetkých filtrov po 2 mesiacoch. Aby bola zaručená kvalita vzduchu, malo by vetracie zariadenie bežať celoročne. Pri vypnutom zariadení sa na filtroch môžu začať množiť mikróby. Pokiaľ je zariadenie vypnuté dlhšiu dobu je nutné filtre vymeniť.

Každých 6 mesiacov je potrebné skontrolovať a vyčistiť všetky nasávacie a vypúšťacie otvory s mriežkami.

Výhody rekuperácie:

Upravuje vlhkosť – rekuperácia s entalpiou.
Rekuperácia vetrá aj pri zavretých oknách. Výhoda v hlučnom prostredí.
Dom sa vetrá, aj keď nie si doma /aj v noci/. Pri príchode domov je vyvetrané.
Rekuperácia sa dá regulovať a nastavovať. Regulácia podľa CO2, vlhkosti či dňov v týždni.
Rekuperácia čistí vzduch.
Má niekoľko filtrov (peľový, prachový, …)

Entalpický výmenník

Je výmenník so spätným získavaním vlhkosti je konštruovaný zo špeciálnej polymérovej membrány, ktorá je schopná transportovať molekuly vodnej pary a zabezpečuje dlhodobo hygienickú prevádzku.

Entalpický výmenník prenáša teplo a súčasne vlhkosť medzi dvomi prúdmi vzduchu. V zimnom období môže vlhkosť v interiéri klesnúť pod hranicu 30% a rekuperácie s entalpickým výmenníkom umožňuje prestup vlhkosti do interiéru. Vďaka čomu stúpa v zime nielen teplota, ale aj vlhkosť privádzaného vzduchu a klimatické podmienky v interiéri sa zlepšujú.

Entalpický výmenník Zehnder je ľahko čistiteľný vlažnou vodou. Vďaka spätnému získaniu nielen pocitového ale aj latentného tepla je celková účinnosť až 127% (86% pocitové teplo a 63% spätné získanie vlhkosti).

Postačuje výrazne nižšia teplota pre aktiváciu protimrazovej ochrany.
Je použiteľný pre všetky vetracie jednotky Zehnder ComfoAir.

Vyžaduje jednoduchú údržbu:

Entalpický výmenník Zehnder môže byť vyčistený vodou s teplotou max. 60°C a s použitím neagresívneho čistiaceho prostriedku (mydlo, jar). Vrstva Microban® je s membránou pevne spojená a voči pôsobenu vody je odolná.

Moderná rekuperácia do domu

Pre viac informácií, cenovú ponuku alebo servis nás neváhajte kontaktovať.
e-mail: geotherm@geotherm.sk, tel: +421 915 800 915