Ako často je potrebné vymeniť vzduchové filtre?

Filtre odporúčame vymeniť každých šesť mesiacov a v prípade nových domov každé štyri mesiace. Pravidelne kontrolujte filtre a v prípade potreby ich môžete očistiť pomocou vysávača tak, aby ste sa nedotkli filtra. Filtre vymieňajte v režime výmena filtra alebo pri vypnutej rekuperačnej jednotke. Nikdy nečistite filtre vodou alebo inou kvapalinou!

Údržba vetrania s rekuperáciou

Pre vysokú účinnosť a dlhú životnosť rekuperačnej jednotky je nutná pravidelná údržba. Základnú údržbu môže vykonať používateľ každých 6 mesiacov a celkovú kontrolu systému vykonáva servisný technik každé 2 roky.

Servis a údržbu systému rekuperácie vykonávajte v predpísaných intervaloch. Nerešpektovaním tohto pokynu prichádza k zníženiu výkonu rekuperácie, strate záruky a možnému poškodeniu systému. Zariadenie odpájajte od el. napájania len pokiaľ nie sú v návode uvedené iné inštrukcie. Dlhodobé vypnutie systému rekuperácie môže viesť k zvýšenej koncentrácii vlhkosti a možnému vzniku plesní. Výrobca odporúča uzavrieť dohodu o servise a údržbe s odbornou a kvalifikovanou firmou.

Výmena filtra rekuperácie

Vymeňte filtre každých 6 mesiacov alebo po upozornení zariadenia.
Výzva na výmenu filtra: Bliká LED kontrolka na zariadení.
Na displeji sa zobrazí výstraha: VYMENIŤ FILTER
Ovládací prvok zobrazí hlásenie k výmene filtra.

vymena_filtrov_rekuperacie

Výmena filtrov
1. Objednajte nové filtre.

Kontaktujte vašu inštalačnú či servisnú firmu a objednajte príslušné filtre.Záruka na zariadenie zaniká: Pokiaľ je zariadenie prevádzkované bez filtrov. Pokiaľ nie sú použité originálne diely.
2. Otvorte čelný priesvitný kryt.
3. Na ovládacom paneli označte políčko NOW – TERAZ.
Vetranie bude pozastavené.
4. Postupujte podľa pokynov na displeji: Po splnení každej inštrukcie označte NEXT – ĎALŠÍ. Ak sa chcete vrátiť označte BACK – SPÄŤ
5. Pri skončení výmeny označte CONFIRM – POTVRDIŤ.
Vetranie bude obnovené.
6. Uzavrite priesvitný čelný kryt.

Pre odloženie výmeny o jeden deň pri výstražnom hlásení označte IGNORE – IGNOROVAŤ. Pri výmene filtrov skôr, ako sa objaví hlásenie výmeny, označte CHANGE FILTERS – výmena filtrov v ponuke FILTERS.

Pripravili sme pre vás video: ako vymeniť filtre v rekuperačnej jednotke Zehnder ComfoAir Q