V moderných budovách musíme vetranie považovať za nenahraditeľnú výbavu stavby. Novostavby majú kvalitne izolované vonkajšie steny,  okná a dvere sú vzduchotesne uzavreté. Nedochádza k samovoľnej výmene vzduchu v interiéri a aj 30 minútové vetranie oknom za 1 deň je nedostatočné.

Vetranie s rekuperáciou zaisťuje využitie tepla v budove až s 90 % účinnosťou. V letnom období naopak využívame rekuperačnú jednotku na zachovanie ideálnej teploty v obytných priestoroch /rekuperačná jednotka zabraňuje prehrievaniu budovy/. Rekuperácia dokáže ušetriť až 50% energie na vykurovaní.

Odhadované prevádzkové náklady riadeného vetrania – REKUPERÁCIE sú cca 100 €/1 rok (33 € elektrická energia + sada filtrov). Obsluha rekuperačnej jednotky je jednoduchá – užívateľ mení iba filtre, ktoré sú dostupné a rýchlo vymeniteľné.

Rekuperácia je spätné získavanie energie z odpadových látok k opätovnému využitiu.

Človek vydýcha asi 25 m3 čerstvého vzduchu za hodinu. Ak spíme v spálni o rozmere 3 x 4 metre je objem miestnosti približne 25 m3. V uzatvorenej miestnosti by sme mali vymeniť celý objem vzduchu každú hodinu.

Vetranie s rekuperaciou

Vzduch v exteriéri obsahuje cca 450 ppm oxidu uhličitého. Doporučená hodnota koncentrácie CO2 v interiéri, ktorá zabezpečuje zdravé prostredie je do 1200 ppm. Vyššia koncentrácia už môže spôsobovať ospalosť, bolesti hlavy, únavu atď.  Toto je nový problém, nakoľko v minulosti neboli  vzduchotesne uzatvorené objekty. Vetrať je v dnešných budovách je preto potrebnejšie než kedykoľvek predtým. Častým vetraním otvoreným oknom si zase vypúšťame z domácnosti.

Najlepším riešením je nútené vetranie vzduchotechnikou v kombinácii s rekuperáciou tepla. Vďaka rekuperácii privádzame čerstvý vzduch nonstop a teplo využívame na ohrev privádzaného vzduchu.

Každá rekuperácia pre svoje správne fungovanie potrebuje pravidelnú výmenu filtrov.

Ponúkame Vám kvalitné filtre do rekuperácie, aby vaša vetracia jednotka pracovala spoľahlivo a dlhodobo udržovala klímu vo vašej budove na najlepšej úrovni.

Ako často je potrebné vymeniť vzduchové filtre?
Filtre odporúčame vymeniť každých šesť mesiacov a v novostavbách každé štyri mesiace. Moderné rekuperačné jednotky samé upozornia na potrebu výmeny filtrov. Pravidelne kontrolujte filtre, v prípade potreby ich môžete očistiť pomocou vysávača tak, aby ste sa nedotkli filtra. Filtre vymieňajte pri vypnutej rekuperačnej jednotke. Nikdy nečistite filtre vodou alebo inou kvapalinou!