Vetranie v domácnosti

V moderných budovách musíme vetranie považovať za nenahraditeľnú výbavu stavby. Novostavby majú kvalitne izolované vonkajšie steny,  okná a dvere sú vzduchotesne uzavreté. Nedochádza k samovoľnej výmene vzduchu v interiéri a aj 30 minútové vetranie oknom za 1 deň je nedostatočné. Vetranie s rekuperáciou zaisťuje využitie tepla v budove až s 90 % účinnosťou. V letnom […]

Vetranie – ako často vetrať

úsporné vetranie

Rekuperácia znamená spätné získavanie tepla z odpadového vzduchu. Je to proces odoberania tepla z odvádzaného vzduchu a odovzdávanie tepla vstupujúcemu vzduchu.

Entalpický výmenník

Entalpický výmenník so spätným získavaním vlhkosti je konštruovaný zo špeciálnej polymérovej membrány, ktorá je schopná transportovať molekuly vodnej pary a zabezpečuje dlhodobo hygienickú prevádzku. Entalpický výmenník Zehnder je ľahko čistiteľný vlažnou vodou. Vďaka spätnému získaniu nielen pocitového ale aj latentného tepla je celková účinnosť až 127% (86% pocitové teplo a 63% spätné získanie vlhkosti). Postačuje […]