V dnešnej dobe sa kladie stále väčší dôraz na energetickú účinnosť budov. Jedným z kľúčových faktorov je správna regulácia výmeny vzduchu v budovách, čo vedie k efektívnemu vetraniu a minimalizácii strát tepla.

Vetranie: kľúčová úloha v kvalite vzduchu a energetickej účinnosti

Vetranie je základnou požiadavkou pre zabezpečenie kvality vnútorného prostredia v budovách. Správne navrhnutý  vetrací systém zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu a odvod znečisteného-použitého vzduchu. Dôležité je zohľadniť niekoľko faktorov pri optimalizácii systému vetrania:

  1. Množstvo vzduchu a rýchlosť výmeny vzduchu: Systém musí byť navrhnutý tak, aby zabezpečil dostatočný prívod čerstvého vzduchu v každej miestnosti a zároveň minimalizovalo straty tepla.
  2. Kontrola vlhkosti: Vetranie by malo umožniť efektívne odvádzanie nadmerného vlhkého vzduchu, čím sa zabezpečí optimálne prostredie budovy.
  3. Inteligentné riadenie: Využitie automatizovaných systémov riadenia, ktoré prispôsobia intenzitu vetrania podľa potreby, môže výrazne zvýšiť energetickú účinnosť.

Rekuperácia tepla: Minimalizovanie energetických strát a zlepšenie komfortu

Rekuperácia tepla je technológia, ktorá umožňuje zachytiť teplo z odchádzajúceho vzduchu a využiť ho pri ohrievaní čerstvého prichádzajúceho vzduchu. Tým sa minimalizujú energetické straty spojené s vetraním a zároveň sa zlepšuje energetickej účinnosť budovy. Hlavné výhody rekuperácie tepla zahŕňajú:

Navrhovanie vetrania s rekuperáciou tepla

Ideálny vetrací systém integruje rekuperáciu tepla, čo vedie k optimálnej energetickej efektívnosti budov. Pri návrhu a implementácii týchto systémov je kľúčové zvážiť nasledujúce faktory:

Vývoj a inovácie v oblasti vetrania a rekuperácie tepla sú kľúčové pre budúcnosť energeticky efektívnych budov. Rovnováha medzi kvalitou vzduchu, energetickou účinnosťou a pohodlím obyvatelov bude zohrávať dôležitú úlohu v nasledujúcich rokoch.

Vaillant recoVAIR

Rekuperácia Vaillant

Rekuperačné jednotky recoVAIR sa skladajú z centrálnej ventilačnej jednotky recoVAIR a diaľkových rozvodov výmeny vzduchu. Zariadenia VAR 150/4 sú určené k montáži na strop a VAR 260 a VAR 360 k montáži na stenu.

Rekuperačnú jednotku recoVAIR možno ľahko inštalovať v každej domácnosti. Systém monitoruje kvalitu vzduchu: prach, peľ, vlhkosť vzduch, CO2 a znečisťujúce látky sú zachytené na jemných filtroch. Zabezpečuje kvalitu vzduchu, chráni konštrukciu budovy pred vlhkosťou a eliminuje potenciálny výskyt roztočov a plesní.

Rekuperácia recoVAIR je ideálnym riešením pre všetkých, ktorí ocenia komfort a ekonomiku prevádzky

Potrebujem rekuperáciu? Alebo ako zmerať kvalitu vzduchu v dome či byte.

Vetracia jednotka recoVAIR v skratke:

Ako pracuje vetracia jednotka recoVAIR – video ukazujúce fungovanie rekuperácie:


Posted in Nezaradené