Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z exteriéru. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy – podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Tepelné čerpadlo domy v zime ekonomicky vykuruje a umožňuje úsporne chladiť objekty v letných mesiacoch. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Prevetrávacie tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo prevetrávacie odoberá teplo z odpadového vetracieho vzduchu (odvetrávaného). Odvádzaný vzduch je tepelným čerpadlom ochladený a odobraté teplo je použité pre ohrev privádzaného vzduchu alebo vykurovanie a ohrev teplej vody. Prevetrávacie tepelné čerpadlo je vhodné len pre domy s nízkou potrebou energie, prípadne sa kombinuje s tepelným čerpadlom zem-voda. Najčastejšie sa využíva na ohrev TÚV.

Prevetrávacie tepelné čerpadlo

Výhody prevetrávacieho tepleného čerpadla

Nevýhody prevetrávacieho tepleného čerpadla

Radi vám poradíme a odpovieme na otázku: Kedy je výhodné prevetrávacie tepelné čerpadlo:

Základné rozdelenie tepelných čerpadiel

Moderné tepelné čerpadlo pracuje v lete reverzne /opačne/ a interiér ochladzuje. V zime, keď je potreba vykurovať, sa systém automaticky prepne a tepelné čerpadlo odoberá teplo z exteriéru a odovzdáva do domu.

Správne navrhnuté a odborne namontované tepelné čerpadlo predstavuje spôsob, ako získať teplo s nízkym potenciálom /exteriér/ a úsporne ním vykurovať, chladiť či zohrievať TÚV.

Naše inštalácie – tepelné čerpadlá – referencie

Pripravíme vám odborný návrh na moderné a úsporné vykurovanie… NÁVRH-INŠTALÁCIA-SERVIS

Energetická trieda A0

Od roku 2021 je možné získať stavebné povolenie len pre domy v energetickej triede A0 – domy s takmer nulovou potrebou energie. Vhodné riešenie pre domy A0 predstavujú tepelné čerpadlá a vetranie s rekuperáciou.
Energetická trieda A0 sa už nezaobíde bez OZE (obnoviteľné zdroje energie).
Na dosiahnutie energetickej triedy A0 je podľa technickej normy potrebná primárna energia do 54 kWh/m2/rok.
Tepelné čerpadlá a rekuperácie sú pre dosiahnutie nárokov, ktoré si vyžaduje energetická trieda A0 najvhodnejšie. Veľký potenciál na zlepšovanie energetickej efektívnosti budov majú aj solárne kolektory a fotovoltaické panely.

Pre rodinné a bytové domy je najvhodnejšia cesta k dosiahnutiu požadovanej tried A0 použiť tepelné čerpadlo.

Práca a fungovanie tepelného čerpadla

Princíp fungovania tepelného čerpadla je známy už viac ako 100 rokov. Tepelné čerpadlo odoberá teplo z exteriéru do chladiva. Kompresor stlačí chladivo na vysoký tlak a tým ho zohreje – teplo sa využije pre vykurovanie, ohrev vody a pod. Následne chladivo prejde expanzným ventilom, kde sa tlak uvolní a expandovaním sa chladivo ochladí na teplotu nižšiu ako teplota exteriéru. Chladivo potom odoberie energiu vonkajšiemu prostrediu. Proces umocňuje vyparovanie a kondenzácia chladiva. Prenosné médium sa vo výmenníku zase zohreje na teplotu okolia. A proces sa opakuje.

Tepelné čerpadlá na dokážu využiť teplo z uvedených zdrojov (pôda, voda, vzduch o teplote napr. okolo 2 °C) a použiť ju v budove. K činnosti a prenosu potrebujú dodať elektrickú energiu. Zisk tepla z okolitého prostredia na vykurovanie je však vyšší v porovnaní so spotrebou elektriny na pohon tepelného čerpadla: z 1 kWh spotrebovanej elektriny je možné získať 3 až 4 kWh tepla.

Všeobecne platí že čím väčší je rozdiel teplôt na primárnej strane (napr. vonkajší vzduch -10°C) a sekundárnej strane (napr. vykurovanie 55°C) tepelného čerpadla (čo je rozdiel 65°C) , tým menšia je účinnosť.

Bežné podlahové kúrenie pracuje v teplotách okolo 35°C čím je zabezpečená vysoká účinnosť tepelného čerpadla.