Podlahové kúrenie disponuje nízkymi povrchovými teplotami, čím umožňuje optimálnu rýchlosť prúdenia vzduchu v miestnosti. Nižšia teplota a menšie prúdenie vzduchu má za následok rovnomernejšie rozdelenie tepla v miestnosti. Nízkoteplotné systémy kúrenia zabezpečujú najúspornejšiu distribúciu tepla pre stavby. Tepelné čerpadlo a podlahové kúrenie vytvárajú úsporný systém vykurovania budov.

Podlahové kúrenie – povrchová teplota

Výkon podlahového kúrenia závisí hlavne na teplote a ploche podlahy. Vzhľadom na veľkú plochu podlahy je teplota pomerne nízka 25-35 °C. Podlahové kúrenie zaraďujeme medzi nízkoteplotné vykurovacie systémy, kde teplota vykurovacieho média je max. 45 °C. Pri používaní podlahového kúrenia je možné ušetriť až 15% energie oproti vysokoteplotnému systému – radiátorom.
Pre porovnanie: rovnakú teplotu v miestnosti dosiahnete, ak je radiátor nastavený na 55°C a podlahové kúrenie na 32°C, čo je zapríčinené vykurovacou plochou a rovnomerným rozložením tepla v miestnosti.

Norma udáva maximálne teploty priestorov.

Maximálna teplota v miestnosti, v ktorej sa stojí 24 – 26 °C.
Maximálna teplota pre administratívne a obytné miestnosti 26 – 29 °C
Maximálna teplota pre chodby, plavárne, kúpele a kúpeľne 30 – 35°C

Prevádzka podlahového vykurovania je hygienická, nevíri vzduch a vykurovacie plochy neznečisťuje unášaný prach. Nižšia vlhkosť stien bráni vzniku plesní a mikroorganizmov, čo znižuje riziko vzniku alergií. Prechladnutie od nôh nie je pravdepodobné – teplá podlaha je zdravšia pre dospelých aj deti hrajúce sa na podlahe.

Naši odborníci navrhujú celý systém vykurovania ako jeden celok, ktorý pracuje efektívne, úsporne a s moderným ovládaním.